Digitalisering – Video

Har du gamla videokassetter, men ingen spelare?

Hos oss kan du föra över gamla videoband till DVD med menyer, eller direkt till en hårdskiva så att du själv kan titta på dem i dator/TV eller editera dem. Vi kan också editera ihop flera filmer till ett trevligt paket.