Digitalisering – Ljud

Digitalisering

Har du gamla C-kasetter eller band till bandspelare?

Hos oss kan du föra över gamla C-kasetter, Vinylskivor och 1/4″ band till CD eller dator för att ha materialet sparat och tillgängligt för senare bruk. Vi kan också restaurera gamla inspelningar för att få dem att låta så bra som det är möjligt.